Delegats

A cada assignatura de la FIB existeix la figura del Delegat. És un estudiant encarregat de comunicar-se amb la resta de companys per tal de rebre suggerències, queixes i solucionar els conflictes que poden haver-hi. La normativa dels delegats especifica, en forma de drets i deures, les tasques que han de realitzar els delegats i quins mitjans tenen per realitzar-les.

Drets

 • Rebre suport de la DEFIB i la FIB en qualsevol actuació que vulgui realitzar. Per exemple: passar una enquesta o fer una recollida de firmes.
 • Rebre suport del coordinador/a de l’assignatura i realitzar les reunions que siguin necessàries per millorar els aspectes que calguin de l’assignatura.
 • Rebre suport en forma de material fungible, ja siguin impressions o fotocòpies per part de la DEFIB per poder desenvolupar les tasques de delegat/da.
 • Rebre crèdits de lliure elecció (modalitat representació estudiantil) segons els següents criteris descrits a continuació:
  • Límit d'ECTS de l'itinerari al grau: 6 ECTS (màxim 2 ECTS per curs acadèmic)
  • Delegat assignatura: 1 ECTS per cada 2 assignatures.
 • Votar a les eleccions que es puguin cel·lebrar a la DEFIB durant el quatrimestre, ja que formarà part del cens de membres de la DEFIB.

Deures

 • Representar l’opinió dels estudiants matriculats a l’assignatura davant del coordinador, de la FIB i de la DEFIB.
 • Ser objectiu a l’hora d’elaborar qualsevol queixa o suggeriment sobre l’assignatura.
 • Atendre els precs i queixes del col·lectiu d’estudiants de l’assignatura, i transmetre la informació objectivament al coordinador, DEFIB o FIB segons s’escaigui.
 • Assistir a les reunions convocades per la DEFIB per tal de fer el seguiment de les assignatures.
 • Consultar de forma regular el correu electrònic per estar atent de les convocatòries de reunió o dels correus dels companys/es d’assignatura.
 • Elaborar dos informes, un a la meitat i l'altre al final del quatrimestre explicant com s’ha desenvolupat l’assignatura, quines incidències hi ha hagut, etc. Aquests informes seran gestionats per la DEFIB que reportarà tota la problemàtica als coordinadors i a la FIB.

Plantilla dels Informes

Descarrega la plantilla