El Consell de l'Estudiantat
El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l’òrgan de representació, assessorament i defensa dels interessos del conjunt de l’estudiantat de la universitat. Té a més, la funció d’interlocutor davant els òrgans de govern de la UPC i impulsa iniciatives per a la millora de la vida universitària, ja sigui tant acadèmica com associativa i d'oci.


Cal remarcar que el CdE finança delegacions i associacions estudiantils mitjançant els ajuts atorgats amb la CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PROJECTES.