Fase Inicial

 Què és la Fase Inicial?

És el primer grup d'assignatures que hauràs de cursar un cop hagis entrat a la FIB. Aquestes assignatures són obligatòries, i són de caire general. Aquest grup d'assignatures pretén donar uns coneixements base perquè puguis seguir la resta de la carrera amb garanties. Són assignatures amb molts alumnes matriculats, per tant has de dedicar un esforç important a treballar les assignatures, ja que el professor o professora no pot donar un tracte gaire personalitzat.

Quines assignatures formen la Fase Inicial?

La Fase Inicial està composada per 8 assignatures obligatòries. Consta d'un total de 60 crèdits i es desglossa de la següent forma:

Primer quadrimestre, 30 crèdits:

  • (FM) Fonaments Matemàtics
  • (F) Física
  • (IC) Introducció als Computadors
  • (PRO1) Programació 1

Segon quadrimestre, 30 crèdits:

  • (M1) Matemàtiques 1
  • (M2) Matemàtiques 2
  • (EC) Estructura de Computadors  
  • (PRO2) Programació 2

Quant de temps puc estar cursant la Fase Inicial?

La normativa de la Universitat diu que pots tardar el doble del temps estipulat per aprovar la Fase de Selecció. En el cas de la FIB, la Fase de Selecció s'estipula que són 2 quadrimestres, és a dir, un any.

Com que la Univeristat permet que hi dediquis el doble, pots allargar com a màxim 4 quadrimestres a aprovar les assignatures de Fase de Selecció.

Què passa si no aprovo totes les assignatures en el temps establert?

Doncs que la Universitat et desvincula dels estudis dins la FIB. No pots tornar a demanar l'accés a la FIB durant els 3 següents anys, ja que es considera que el teu rendiment no ha estat l'adequat.

En casos excepcionals es pot demanar un quadrimestre de gràcia, que permet allargar 1 quadrimestre més la Fase de Selecció. Per demanar aquest quadrimestre addicional cal fer una instància a la secretaria de la FIB (B6 planta 0), però això si, cal tenir motius molt justificats.

Puc agafar assignatures de fora de la Fase Inicial?

No en pots agafar com a norma general. Però, en cas de que et quedin poques assignatures per acabar la Fase (1 o 2), pots acollir-te a la normativa.

Aquesta normativa diu que pots agafar assignatures de fora de Fase Inicial, sempre i quant la suma total d'assignatures a matricular no excedeixi els 31.5 crèdits. Si en aquest quatrimestre que fas assignatures de fora de Fase, suspens alguna de les de Fase Inicial, a la següent matrícula ja NO podràs agafar assignatures de fora de Fase. És a dir, has de prioritzar el fet d'aprovar les assignatures de Fase de Selecció que tinguis pendent.