Preguntes de la Matricula

Com funcionen els grups i els subgrups?

Al moment de fer la matrícula, hauràs d'escollir a quin grup i subgrup vols pertànyer. La idea bàsica és que les assignatures es divideixen en grups i subgrups.

El grup és el conjunt de persones que cursen l'assignatura juntes, i que fan la teoria dins la mateixa aula. Per exemple el grup 10 o el grup 20.

El subgrup és la divisió del grup que s'utiliza per fer activitats de laboratori o problemes. Això és fa per tal de menys alumnes a classe i que el professor estigui més disponible. Actualment es fan 2 o 3 subgrups per cada grup. Per exemple, el grup 10 es podria dividir en els subgrups 11, 12 i 13.

Així doncs, al programa de matrícula només hauràs d'escollir a quin subgrup vols anar, i de forma implícita ja hauràs matriculat el grup. Hi ha assignatures que no es divideixen en subgrups, per tant directament et sortiran els grups disponibles.

Com puc saber quins horaris tenen les assignatures?

Cada quadrimestre uns dies abans de la matrícula, la FIB publica a la seva web els horaris pel curs. A més a més ofereix una interfície per combinar els horaris de diferents assignatures i veure quin horari conformarien. Pots trobar els horaris a la web dels horaris.

Els horaris sembla que no quadren, que puc fer?

Hi ha alguns companys i companyes que han el·laborat diverses aplicacions per intentar fer quadrar horaris com ara el generador d'horaris que pots trobar a la nostre web. Aquests programes permeten escollir segons certs criteris com ara si prefereixes un horari de matí o un de tarda. 

Com es calcula l'ordre de matrícula?

S'aplica una fórmula molt senzilla que genera una classificació d'estudiants i els ordena segons un criteri. Aquest criteri es calcula mesurant dos parametres:

  • Crèdits superats / Crèdits matriculats, en els dos últims quatrimestres. Una assignatura només es considera superada si té una NOTA SUPERIOR o IGUAL a 5.0.
  • Nota mitjana ponderada per crèdits. Es calcula usant les notes de l'expedient i els crèdits que val cada assignatura. Un cop calculats aquests dos paràmetres s'ordenen els estudiants segons el primer paràmetre (amb precisió de 2 decimals). En cas d'empatar, s'ordena per nombre de crèdits aprovats. I si hi torna a haver empat s'ordena per el segon paràmetre, és a dir, la nota mitjana.

 Trobaràs més informació a la web de l'ordre de matricula.

Quina documentació cal portar el dia de la matrícula?

Aquesta informació varia segons cada cas. Pots tenir descomptes a la matrícula per diversos motius, consulta la web de la matricula, per veure si estàs en aquests grups.

A part, segons si ja ets estudiant de la FIB o ets estudiant de nou accés hauràs de portar més o menys documentació. El link que t'hem posat ho explica detalladament.

Em puc matricular abans del meu torn?

No, el programa d'autromatrícula no et deixarà.

He tret mH d'una assignatura, passa alguna cosa?

Enhorabona per la nota! A part, el fet de treure Matrícula d'Honor a una assignatura, implica un descompte a l'import de la matrícula del següent quadrimestre equivalent al nombre de crèdits de l'assignatura amb aquesta nota.

NO cal que demanis aquest descompte, ja estan introduits directament al programa de matrícula. Quan et donin la matrícula impresa veuràs el descompte reflectit.

Que em podeu dir dels grups de reserva?

Són uns grups que la FIB té preparats per si s'esgoten totes les places dels grups oberts. Només n'hi ha en assignatures on no hi ha seguretat sobre el nombre de persones que l'agafaran. Aquests grups per tant poden NO obrir-se.

Els grups de reserva s'obren si durant la matrícula s'estan esgotant les places dels grups normals, o si hi ha previsió de que s'esgotin en poc temps.

Si us interessa l'horari d'un grup de reserva, un cop feta la matrícula podeu presentar una instància demanant que si s'obre el grup hi voleu una plaça. La presentació d'aquesta instància suposa l'alliberament de la plaça del grup on estàveu matriculats.

No queden places lliures d'una assignatura que vull matricular, que passa?

Si l'assignatura és obligatòria per la titulació que estàs cursant, cap problema, només ho has de dir en el moment de la matrícula i ja tindràs places. Això si, en cap cas pots demanar que t'obrin places d'un grup concret, ja que es van afegint places o grups distribuits tal i com indiquen els departaments.

Si l'assignatura és optativa o lliure elecció... doncs sentint-ho molt hauràs d'estudiar molt aquest quadrimestre per poder tenir un bon ordre de matrícula i escollir-la el quadrimestre vinent. La FIB no obre places addicionals per a aquests dos grups d'assignatures.

Us recomanem doncs que NO feu els horaris pensant que els grups de reserva s'obriran. 

Com puc saber si podré matricular una assignatura?

Cal que miris el pla d'estudis de la teva titulació i que verifiquis que compleixes tots els prerequisits de les assignatures anteriors. A més, cal que miris tots els prerequisits recusivament cap amunt, ja que el programa verifica tots els requisits, per molt a l'inici que estiguin de la carrera, no contemplar això pot provocar algun que altre disgust el dia de la matrícula.

Un cop feta la matrícula la puc modificar?

Sí, es pot modificar pero cal justificar els motius. Existeixen dues modificacions bàsiques que es poden fer en períodes de temps posteriors a l'època de matrícula.

  • Canvis de grup : si t'has matriculat d'un grup que no et quadra amb l'horari, pots presentar una instància demanant un canvi de grup. Actualment es fa via Racó de l'estudiant i portar la documentació necessària (si cal) a secretaria. Aquestes sol·licituds són estudiades i segons si hi ha places de grup o no, s'otorga el canvi de grup o no. La instància no garanteix en absolut que t'otorguin un canvi i es fa sempre en estricte ordre de matrícula i segons els motius justificats.

  • Modificació de matrícula : si t'has deixat de matricular una assignatura, n'has matriculat una de més, en vols canviar alguna, etc. Acabat el procés de matrícula s'obre un període de modificacions de matricula. Hauràs de presentar una instància a secretaria. Igual que en el cas anterior, es faran aquestes modificacions sempre que sigui possible.

M'he despistat i se m'ha passat el dia de la matrícula, que faig?

Doncs no perdis més temps llegint aquesta pàgina web i contacta amb la secretaria acadèmica de la FIB, ja que és un problema important. Probablement hauràs de fer una instància i et matricularàs quan tothom ja s'hagi matriculat, amb la qual cosa més et val no oblidar-te mai més de la teva data de matrícula.