Notícies

Acta reunió plenària de DAFIB 21/06/2013


ORDRE DEL DIA

 

1 Balanç de com ha anat l’any

 

2 – Proposta solucions examens (idea de l'Aleix)

 

3 Normatives

 

4 - Elecció i/o renovació dels nous càrrecs

 

5 - Organització del curs vinent

 

6 - Torn obert de paraula

 

 

Data: Divendres, 21 de juny de 2013

Lloc: Despatx de la DAFIB. Edifici Omega 102

Hora inici: 18:00

Hora final: 21:30

 

Assistents: Jordi, Isra, Pol, Jofre, Marc, Miquel, Gemma, Marina, Wayko, Carlos, Helena, Toni, Koopa i Jose

 

El Coordinador dóna la benvinguda als membres de la Delegació.

 

1. Balanç de com ha anat l'any

 

Jordi: Destaca positivament les reunions amb la degana. Prescindir del concurs de minecraft creatiu, seguir fent el concurs de minecraft PvP. Deixar de fer el concurs de foto. També valora positivament les xerrades i l’activitat amb LinuxUPC(install party). La orla ha anat bé. La web ha estat un avanç. La lectura dels informes dels delegats de manera distribuïda ha estat molt positiva. Els PCs han quedat desactualitzats.

 

Jose: Falta fer spam recollida d’apunts. Han faltat propostes per pla de contingencia. Ha faltat respondre mails als alumnes. Ha faltat reunio informativa/xerrada informativa proposta del quatri passat.

 

Es proposa que la recepcio de les queixes es faci d’un altre manera.

 

Isra: destaca que han faltat reunions obertes. Falta de pujada de contingut de forma habitual a la web.

 

Cal fer més eficient la pujada d’arxius a la web.

 

Isra: encara que hagi diversitat d'opinions dins DAFIB i això pugui portar a discussions, té la part positiva de que aporta diferents punts de vista a una mateixa qüestió, presumiblement millorant les decisions.

 

2. Proposta solucions examens (idea de l'Aleix)

Fer recollia de les solucions als examens d’altres anys recalcant que no ens fem responsables dels possibles errors que aquestes continguin.

 

Jordi: Per les solucions dels examens demanar permis a la FIB per tal de penjar resultats. La recollida d’apunts es un compromís que hem de pendre.

 

3. Normatives

El debat principal de la normativa es centra en la figura del delegat de centre i el coordinador. Es procedeix a votar si hi ha delegat de centre: 8 a favor d’una única figura de coordinació, 5 en blanc i 3 en contra.

 

Es debat si el delegat de centre ha de ser escollir per sufragi universal. Es procedeix a votar 2 vots en contra a la elecció per sufragi universal, 1 en blanc i 13 a favor.

 

S’aprova per consens la proposta de normativa.

 

4. Elecció i/o renovació dels nous càrrecs

 

Coordinador/a

 

  • 7 a favor de la Gemma
  • 1 a favor del Carlos
  • 5 en blanc

 

Tresorer/a

 

Continua el Carlos

 

Secretari/a

 

L’Helena es presenta com a secretaria i surt escollida per unanimitat.

 

 

5. Organització del curs vinent

 

 

Es parla sobre l’acte de benvinguda del curs vinent.

 

El Jose proposa fer un escrit comú sobre la situació actual de la universitat a part del discurs típic sobre el funcionament de la delegació.

 

El Jordi parla sobre un cas concret de atorgació de crèdits a un delegat d’assignatura que ha copiat quasi literalment l’informe parcial al final. Es decideix per unanimitat no donar-li els crèdits corresponents a l’informe final.

 

Queden pendents les següents tasques:

  • S’ha de parlar amb el Jordi Nonell sobre la llista de distribució.

  • Se li ha de demanar a la Marta Moragues les contrasenyes i les claus del calaix amb clau.

 

El Jordi explica que ha decidit donar el seu salari de becari del mes de Juny a la DAFIB ja que considera que les seves tasques les hem fet entre tots i és el més just.

 

S’acaba la reunió.

 

El Consell de Govern demana a la Secretaria d'Universitats adequar el finançament de la UPC per revisar l'Acord amb la Generalitat


El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), reunit en sessió extraordinària el dia 10 de maig de 2013,

ACORDA:

Demanar a la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya que obri un procés d’adequació del finançament de la UPC que tingui en compte les característiques especials de l’activitat, l’experimentalitat i la territorialitat, de forma que permeti la revisió de l’Acord per al compliment de l’equilibri i la sostenibilitat financera.
Aquest procés s’hauria d’iniciar en un termini màxim de dues setmanes a partir de la data d’aquest acord.
 

Titulació Pla 2003


Benvolguts estudiants,

 
Us comuniquem que la titulació del pla 2003 s'anomena internacionalment  "Integrated Master in Informatics Engineering".
 
Recorda també que encara que tingui la paraula "Master" es considera un bachelor.
 
Moltes gràcies

 

El rector Giró convoca eleccions anticipades


El rector, Antoni Giró, ha informat a la comunitat universitària a través del comunicat que es reprodueix a continuació.                                                                        26/04/2013


Benvolguts i benvolgudes, 

Tots coneixeu la delicada situació financera de la UPC. Per tal d’evitar que el dèficit de 2012 s’hagués de repercutir en el pressupost de 2013, la UPC va acceptar signar un acord amb la Generalitat, en què aquesta ens obligava a una reducció del capítol 1 que implicava la disminució del PDI i PAS, incidint  en la temporalitat. 

Fins ara he considerat que, com a rector, era la meva obligació mantenir-me ferm en l’acord signat per tal de garantir la viabilitat econòmica de la UPC, malgrat les pressions en sentit contrari. Això no obstant, el canvi de posició manifestat públicament en el dia d’ahir per la Secretaria d’Universitats i Recerca, obviant un acord que va ser signat a instàncies de la pròpia Generalitat, m’obliga a replantejar-me el meu compromís com a rector. 

En conseqüència, us faig avinent que: 

-        He decidit convocar eleccions anticipades, de manera que se celebrin a principis del proper mes d’octubre, sens perjudici que el proper 17 de maig el Claustre Universitari pugui acordar fer-ho abans. 

Atesa la situació de la UPC, crec que no és prudent realitzar les eleccions de manera precipitada, en període d’exàmens o no lectiu, perquè es dificultaria el debat i la participació majoritària de la nostra comunitat. 

-        El proper dilluns, dia 29, donaré trasllat al Consell Social del contingut de la Moció 1 aprovada pel Claustre Universitari, i ratificada posteriorment pel Consell de Govern, pel qual “el Claustre Universitari declara la seva oposició a l’apartat del projecte de pressupost del 2013 que planteja la disminució de la plantilla de PDI i PAS, incidint especialment en la temporalitat, amortitzant places vacants i ocupades per personal interí, i demana al rector que prengui les mesures necessàries per a la seva anul·lació”. 
  
D’aquestes decisions he informat en el dia d’avui al president del Consell Social i al secretari d’Universitats i Recerca. 

Ben cordialment, 


Antoni Giró 

Barcelona, 26 d’abril de 2013

 

Resum Consell de Govern


Aquest dimecres es va dur a terme un Consell de Govern http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/govern-i-representacio/consell-de-govern/consell-de-govern en el qual es van votar dos documents relacionats amb les protestes que s'estan duent a terme aquests dies:
 
1- Modificació de la RLT (Relació de Llocs de Treball), és a dir, si s'acceptava que les places que actualment ocupen els interins desapareguessin. Aquesta moció va ser rebutjada (23 a favor, 28 en contra, 1 blanc), per tant es mantenen les places, tot i que això no significa que es cancel·lin els acomiadaments, si no es dota d'assignació pressupostària a aquestes places queden com a vacants. L'únic òrgan que, ara per ara, pot dotar aquestes places d'assignació pressupostaria és el Consell Social https://www.upc.edu/consellsocial/consell-social/funcions-del-consell-social, que es reunirà en sessió extraordinària el dilluns 29 d'abril.
 
2- Petició a la comissió d'economia per tal que elabori una nova proposta de pressupostos, per a no deixar vacants les places el punt anterior. Aquesta moció va ser aprovada (41 a favor, 0 en contra, 6 abstencions).
 
Finalment, es va acordar que es reunirà el Claustre http://www.upc.edu/la-upc/la-institucio/govern-i-representacio/claustre-universitari/ en sessió extraordinària en dia 17 de maig, per votar la necessitat de realitzar eleccions anticipades a rector.
 
DAFIB us recorda també que hi ha vaga convocada a la UPC els dies 25 i 26 d'abril, i que es realitzarà una manifestació el dia 25 a les 11 sortint de Palau Reial.

 

Inicia sessió

Xarxes socials

Associacions

FestaFIB Fòrum TI
Best Barcelona Barcelona Mobile Apps
CEFIB CRUPC
Fiberparty JEDI
LinuxUPC L’Oasi
Sin Vergüenza Tecnologia per a Tothom
VGAFIB AEP
DEFIB. Delegació d’Estudiants de la FIB. Campus Nord, Edifici OMEGA, Despatx 102 - defib@fib.upc.edu - (+34) 93 413 75 96 - @defib_upc