Junta de Facultat i Comissions

Les comissions són òrgans que s'encarreguen de decidir i organitzar tots els afers que tenen a veure amb la facultat (normativa, calendaris, assignatures,...). Una part d'aquestes comissions està formada per alumnes escollits electoralment i que poden vetllar pels drets de tots. Si vols implicar-te i ajudar i  t'interessaria formar part d'algun d'aquests òrgans vine a parlar amb nosaltres.

Aquestes són les diferents comissions on l'alumnat hi té representació:

Junta de Facultat 

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de màxima representació de la Facultat i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de normativa interna, control i expressió de la posició i les aspiracions de la Facultat.

En altres paraules, podem dir que és l'òrgan dins la FIB que aprova les decisions més importants que afecten a la facultat. Aquest òrgan està composat per estudiants, professors (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS). Cada col·lectiu té un pes específic dins l'òrgan de govern, actualment hi ha 22 estudiants que formen part de la Junta de Facultat.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Toni Ballester Valiente
 2. David Benabarre Igón
 3. Anna Berruezo Parejas
 4. Marc Cabezas Guzman
 5. David Delgado Nuñez
 6. Lucia Di Marco
 7. Hussein Elbaroudy
 8. Marc Gallofré Ocaña
 9. Carlos Garcia Calatrava
 10. Ferran Gay Boelle
 11. Alberto Gutiérrez Torre
 12. Laia Igelmo Amorós
 13. Marc Juberó Silva
 14. Joel Llacer Martínez
 15. Miquel Llobet Sánchez
 16. Toni Miquel Llull Amengual
 17. David Molins Gomà
 18. Albert Navarro Sanchez
 19. Gerard Núñez Ruiz
 20. Carles Paredes Lanau
 21. Ferran Pérez Gutiérrez (membre Junta Electoral) 
 22. Arnau Sangrà Rocamora

Actualment hi ha dues vacants.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan representatiu de la Junta de Facultat amb funcions executives. Aquí es decideixen coses que ens afecten a tots, com la reforma dels plans d'estudis.

Aquest és un òrgan que està composat íntegrament per persones que formen part de la Junta de Facultat. Aquesta comissió es reuneix de 2 a 3 vegades per quadrimestre, segons els temes que s'hagin de tractar. Al tractar-se d'un òrgan més petit, és més fàcil la comunicació entre totes les parts implicades.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. David Benabarre Igón
 2. Daniel Larrosa Costarrosa
 3. Albert Navarro Sanchez
 4. Carles Paredes Lanau

Actualment hi ha una vacant.

Comissió Acadèmica del Grau

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Grau en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Marc Gallofré Ocaña
 2. Ferran Gay Boell
 3. Miquel Llobet Sánchez

Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Enginyeria Informàtica (MEI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Comissió Acadèmica del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Innovació i Recerca Informàtica (MIRI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Comissió Acadèmica del Màster in Artificial Intelligence

Òrgans de govern del màster i mecanismes per tal d’assegurar la coordinació interuniversitària i de garantir la qualitat del màster.

Comissió d'Avaluació Acadèmica

És l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a la Facultat i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del personal docent i investigador adscrit a la Facultat.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. David Benabarre Igón
 2. Joel Llacer Martínez

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu que s'encarrega de revisar el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) per tal de garantir-ne consistència, adequació i eficàcia continuades.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Marc Comino Trinidad
 2. Carlos García Calatrava

Comissió d'Avaluació Curricular (FI)

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular de fora de Fase Inicial.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Anna Berruezo Parejas
 2. Daniel Larrosa Costarrosa

Comissió d'Avaluació Curricular (Fora FI)

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular de Fase Inicial.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Carlos García Calatrava
 2. Albert Navarro Sánchez

Comissió d'Avaluació Curricular Final

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular d'especialitat i optatives. En aquesta comissió no hi participa l'estudiantat.

Associacions

En construcció
DEFIB. Delegació d’Estudiants de la FIB.
Campus Nord, Edifici Ω (Omega), Despatx 102
(+34) 93 413 75 96
defib@fib.upc.edu
@defib_upc