Junta de Facultat i Comissions

Les comissions són òrgans que s'encarreguen de decidir i organitzar tots els afers que tenen a veure amb la facultat (normativa, calendaris, assignatures,...). Una part d'aquestes comissions està formada per alumnes escollits electoralment i que poden vetllar pels drets de tots. Si vols implicar-te i ajudar i  t'interessaria formar part d'algun d'aquests òrgans vine a parlar amb nosaltres.

Aquestes són les diferents comissions on l'alumnat hi té representació:

Junta de Facultat 

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de màxima representació de la Facultat i exerceix en el seu àmbit les màximes funcions de normativa interna, control i expressió de la posició i les aspiracions de la Facultat.

En altres paraules, podem dir que és l'òrgan dins la FIB que aprova les decisions més importants que afecten a la facultat. Aquest òrgan està composat per estudiants, professors (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS). Cada col·lectiu té un pes específic dins l'òrgan de govern, actualment hi ha 18 estudiants que formen part de la Junta de Facultat.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Alejandro Adán Navarro
 2. Franco Junior Araujo Lescano
 3. Adrià Cabeza Sant'Anna
 4. Camila Bisio Bouchacourt de Pablo
 5. Christopher Luis Dortignacq Meneses
 6. Alejandro Fortes Hidalgo (miembro suplente Junta Electoral)
 7. Marc Gàllego Asín
 8. Margarita Geleta Geleta
 9. Andreu Huguet Segarra
 10. Pau Luque i Ruiz
 11. Oriol Martí i Rodríguez
 12. Bernat Oliveras Boada
 13. Jose Pérez Cano
 14. Guillem Ramírez Miranda
 15. Pau Rovira López
 16. Alex Rubio i Quintana
 17. Amanda Verdugo Acosta (miembro Junta Electoral)
 18. Juan Carlos Zevallos Huaco

Actualment hi ha sis vacants.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan representatiu de la Junta de Facultat amb funcions executives. Aquí es decideixen coses que ens afecten a tots, com la reforma dels plans d'estudis.

Aquest és un òrgan que està composat íntegrament per persones que formen part de la Junta de Facultat. Aquesta comissió es reuneix de 2 a 3 vegades per quadrimestre, segons els temes que s'hagin de tractar. Al tractar-se d'un òrgan més petit, és més fàcil la comunicació entre totes les parts implicades.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. David Benabarre Igón
 2. Daniel Larrosa Costarrosa
 3. Albert Navarro Sanchez
 4. Carles Paredes Lanau

Actualment hi ha un vacant.

Comissió Acadèmica del Grau

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació i l’avaluació del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Grau en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Marc Gallofré Ocaña
 2. Ferran Gay Boell
 3. Miquel Llobet Sánchez

Comissió Acadèmica del Màster en Enginyeria Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Enginyeria Informàtica (MEI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Enginyeria Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Comissió Acadèmica del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica

Aquesta comissió actuarà en l’àmbit de l’organització, el seguiment, l’assessorament, la coordinació, els reconeixements de crèdits, les admissions, l’avaluació i la publicitació del Màster en Innovació i Recerca Informàtica (MIRI). Aquesta comissió farà saber a la Comissió Permanent les qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament del Màster en Innovació i Recerca en Informàtica sobre les quals la Comissió Permanent n’hagi de prendre mesures.

Comissió Acadèmica del Màster in Artificial Intelligence

Òrgans de govern del màster i mecanismes per tal d’assegurar la coordinació interuniversitària i de garantir la qualitat del màster.

Comissió d'Avaluació Acadèmica

És l’òrgan encarregat de vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits a la Facultat i d’avaluar l’activitat docent dels departaments i la tasca docent del personal docent i investigador adscrit a la Facultat.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. David Benabarre Igón
 2. Joel Llacer Martínez

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu que s'encarrega de revisar el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) per tal de garantir-ne consistència, adequació i eficàcia continuades.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Marc Comino Trinidad
 2. Carlos García Calatrava

Comissió d'Avaluació Curricular (FI)

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular de fora de Fase Inicial.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Anna Berruezo Parejas
 2. Daniel Larrosa Costarrosa

Comissió d'Avaluació Curricular (Fora FI)

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular de Fase Inicial.

Alumnes que en formen part actualment:

 1. Carlos García Calatrava
 2. Albert Navarro Sánchez

Comissió d'Avaluació Curricular Final

Avaluació a final de quatrimestre del bloc curricular d'especialitat i optatives. En aquesta comissió no hi participa l'estudiantat.