Què fem?

La DEFIB realitza diverses activitats durant el curs, algunes d'elles de forma habitual, d'altres de forma extraordinària segons les iniciatives que anem rebent.

Tasques com a delegació d'estudiants

Tal com el nostre nom indica, vetllem pels interessos de l'estudiantat de la FIB representant-lo als òrgans de govern de la facultat.  Això vol dir que qualsevol problema, queixa, o dubte que sorgeixi serà transmès a la facultat per la via més adequada i es mirarà de resoldre-ho al més aviat possible. Volem que l'estructura de la universitat sigui la més dinàmica possible i que qualsevol canvi que creguem convenient pugui ser tractat amb els òrgans de la facultat.

Assessorament a estudiants, professors, etc.

El fet d'estar en contacte directe tant amb els estudiants, com amb els professors, com amb els òrgans de govern, fa que disposem de molta informació de la facultat.

Al despatx us podem proporcionar informació, resoldre dubtes, etc. A part també disposem dels informes dels delegats de les assignatures per als professors, que per qualsevol dubte podeu comentar amb nosaltres.

Eleccions a delegats

Amb la col·laboració de la FIB i l'inLab FIB es duen a terme cada quadrimestre les eleccions a delegats i delegades per assignatura.

Nosaltres ens encarreguem de gestionar tota la informació, convocar les reunions, guiar i ajudar a les persones implicades, recol·lectar els informes i transmestre la informació rellevant als professors.

Suport a noves iniciatives i associacions

Tot grup d'estudiants que vulgui crear una associació universitària pot passar per la DEFIB i els aconsellarem en les pautes a seguir.

És molt important que la FIB disposi de diferents associacions, d'aquesta manera l'alumnat s'implicarà en les tasques organitzatives, la qual cosa és molt positiva per la formació com a persona.

Suport a activitats culturals i esportives

Com a delegació, tenim la responsabilitat d'intentar dinamitzar l'alumnat de la facultat. Per aquest motiu intentem organitzar diferents activitats i col·laborar amb altres associacions. L'exemple més visible és l'estreta col·laboració entre la DEFIB i l'associació FestaFIB.