Qui som?

La Delegació d'Estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (DEFIB) és l'òrgan universitari que exerceix com a representant dels i de les estudiants de la FIB. Som aproximadament 3.000 estudiants a la nostra facultat, amb la qual cosa és important disposar de gent que vetlli pels interessos de tots ells. A la DEFIB dediquem part del nostre temps a tractar temes rellevants per la facultat. El grup d'estudiants membres de la DEFIB és molt heterogeni, des d'estudiants de recent accés a la facultat fins a estudiants que ja estan fent el projecte de fi de carrera o màsters. Aquesta heterogeneïtat fa que participar-hi sigui una experiència molt enriquidora en l'àmbit personal.

Si esteu interessats a millorar la Facultat, en saber com funciona internament i poder incidir-hi i en vetllar pels drets dels estudiants, la DEFIB és el lloc adequat. Ens podreu trobar a l'edifici Omega despatx 102, juntament amb les associacions FòrumTIC i FestaFIB. Durant el curs disposem de becaris/es que us atendran al despatx.

La DEFIB és un òrgan estudiantil i està compost únicament per estudiants de la FIB. Pertany a l'àmbit de la UPC, per tant també col·labora amb altres delegacions i associacions d'estudiants. Funcionem de manera democràtica i oberta; totes les decisions importants són per votació, mai unilateralment.

La junta directiva, composta pel coordinador, el secretari i el tresorer, és responsable de les activitats desenvolupades per l'òrgan.