Reglaments

Aquí podeu trobar els reglaments i normatives que afecten als estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona.

Normativa del Treball Final de Grau (TFG)

Reglament de la FIB

Reglament de la delegació

Modifcació del Reglament de la DEFIB

Normativa de préstec de material